Dit webshop gedeelte is onderverdeeld in een aantal hoofdcategorieën:

-Vaste Planten

Een vaste plant of kruid is een plant, die meer dan eenmaal tijdens zijn levensduur kan bloeien én langer dan twee jaar leeft. Sommige vaste planten bloeien pas na jaren voor het eerst. Maar de meeste bloeien jaar na jaar.

Er zijn vaste planten die bovengronds afsterven, maar door het reservevoedsel uit de bol (bolgewas), knol (knolgewas), wortelstok of vlezige wortel kan de plant in het volgende voorjaar weer uitlopen.

Daarnaast zijn er vele vaste planten die bovengronds niet afsterven, zoals vele grassoorten..

-Heesters

-Grassoorten

-Bomen en Leibomen

Webshop planten en bomen